Pracownica w ciąży – podstawowe obowiązki pracodawcy

W momencie, gdy pracownica poinformuje pracodawcę o ciąży, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, które mają niejednokrotnie charakter bezwzględny, co oznacza iż nie mogą być uchylone nawet za zgodą pracownicy. Powyższe działanie ustawodawcy ma na celu otoczenie kobiet w ciąży szczególną ochroną, ze względu na ich wyjątkową sytuację, w...

Ujednolicenie ochrony pracowników w Unii Europejskiej w związku z rodzicielstwem

Na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego 20 października 2010 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu dyrektywy dotyczącej zwiększenia uprawnień i ochrony pracowników w związku z rodzicielstwem. Mają zostać wprowadzone zmiany do dyrektywy Rady z 1992 roku (nr 92/85/EWG) dotyczącej ochrony pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i karmiących piersią. Warto przy tym zaznaczyć, że postanowienia przygotowywanej dyrektywy odnoszą się do pracownic...