Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego a zwrot części opłaty rocznej

Pod względem funkcjonalnym nie ma zasadniczych różnic pomiędzy prawem użytkowania wieczystego i prawem własności. Podobnie jak właściciel, użytkownik wieczysty może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób oraz rozporządzać przysługującym mu prawem, zaś granice jego uprawnień wyznaczają ustawy, zasady współżycia społecznego oraz umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. W zamian za tak szeroki wachlarz uprawnień użytkownik wieczysty zobowiązany jest...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dalej jako „Ustawa”) do października 2011 r. przewidywała możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wyłącznie w stosunku do osób fizycznych, po drugie zaś tylko w zakresie nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, nieruchomości rolnych oraz nieruchomości zabudowanych garażami. Dzięki nowelizacji...