Od 15 czerwca 2019 roku każdy nowy pojazd użytkowany w ramach świadczenia usług przewozowych na terenie Unii Europejskiej ma zostać wyposażony w tzw. inteligentny tachograf. Taki obowiązek został nałożony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014. Inteligentne tachografy docelowo mają zastąpić tachografy cyfrowe, a co za tym idzie zwiększyć bezpieczeństwo na drogach wśród kierowców.

Uproszczona kontrola

Tachograf IV generacji będzie umożliwiał kontrolę pojazdów bez ich zatrzymywania za sprawą automatycznego rejestrowania danych pojazdów. Wyznaczone organy m. in.  Inspekcja Transportu Drogowego czy Policja, dzięki nowym urządzeniom kontrolnym wyposażonym w system Bluetooth lub inteligentny system transportowy otrzymają szczegółowe informacje dotyczące początku i końca trasy, czasu postoju oraz położenia pojazdu.

Umożliwienie organom kontroli odczytania pozyskanych danych z tachografu bez konieczności zatrzymania pojazdu ma na celu przede wszystkim ograniczyć występujące naruszenia oraz wyeliminować możliwość ingerowania w pracę tachografu. Bez wątpienia takie działania umożliwią ITD efektywniejsze sprawdzenie pojazdu oraz pozwolą rozpocząć procedurę związaną z nałożeniem kary na przewoźnika.

Nowe karty

Inteligentne tachografy to nie jedyna zmiana jaka czeka branżę transportową. Wprowadzone zostaną również nowe karty kierowców oraz nowe karty przedsiębiorstwa – celem prawidłowego użytkowania nowych tachografów, natomiast organy kontrolne otrzymają nowe karty kontrolne i inspekcyjne. Zgodnie z zapewnieniami producentów, dotychczasowe dokumenty przewoźników i kierujących pojazdami będą mogły być używane wraz z inteligentnymi tachografami, a nowe karty będą mogły być wykorzystywane przy starszych generacjach tachografów.

Ważność certyfikatu i powszechny obowiązek

Inteligentne tachografy będą posiadały „datę ważności”, która będzie określana ważnością certyfikatu przypisanego danemu urządzeniu. Po upływie 15 lat przewoźnik będzie zobowiązany wymienić urządzenie na nowe.

Rozporządzenie przewiduje również instalacje tachografów IV generacji we wszystkich pojazdach na terenie UE do 2034 roku.

Branża transportowa jest pełna obaw w związku z wprowadzeniem nowego rodzaju tachografów. Nie wiadomo jak sprawdzi się proponowany system, nie ma pewności, że przewoźnicy w tak krótkim terminie będą w stanie spełnić wszystkie ciążące na nich obowiązki związane z wprowadzeniem inteligentnych tachografów.