Okres wakacyjny dobiegł końca, a więc większość osób ma już za sobą urlopy, które często spędzane są poza granicami kraju. Cel urlopowiczów stanowi zazwyczaj miejsce, które zagwarantuje dobrą pogodę oraz komfortowe warunki dotyczące transferu, wyżywienia oraz hotelu. W końcu urlop ma być czasem odpoczynku, w którym nikt nie musi się niczym martwić. W zależności od kierunku i preferencji wakacyjnego wyjazdu, może on stanowić koszt od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wysoka cena, prestiżowe biuro podróży oraz dobre opinie w Internecie nie zawsze są w stanie zagwarantować, że podczas urlopu nie spotkają nas żadne niespodzianki. Co zrobić w sytuacji kiedy wakacje okazały się totalną klapą, hotel nie był zgodny z przedstawioną ofertą, a samolot miał wielogodzinne opóźnienie lub został odwołany?

Niezadowolenie z urlopu bądź z poszczególnych jego elementów tj. lotu, obsługi, hotelu oraz jego lokalizacji, wyglądu pokoju lub jakości jedzenia można zrekompensować przede wszystkim żądając od organizatora wyjazdu bądź przewoźnika obniżenia ceny, odszkodowania lub zadośćuczynienia. Tego rodzaju sprawy najczęściej rozstrzygane są polubownie bez udziału sądu jednak, gdy sprawa dotyczy wysokiego odszkodowania bądź jej okoliczności są skomplikowane, wówczas sprawa najczęściej trafia przed sąd.

Tematyka wad oraz problemów spotykanych podczas wyjazdów urlopowych nie jest obca nikomu z nas, ponieważ często szukając odpoczynku za granicami naszego kraju napotykamy na liczne problemy. zdarza się, że osoby podróżujące w celach służbowych także napotykają na liczne utrudnienia, a więc nie dotyczy to tylko i wyłącznie podróży wakacyjnych. Nasz współpracownik w trakcie podróży, oczekiwał na lot 3 dni, w tej sytuacji ma on możliwość dochodzenia stosownego odszkodowania.

Tabela miernikiem odszkodowania

Tabela frankfurcka jest narzędziem, które daje możliwość wyliczenia wysokości obniżenia ceny za poszczególne elementy wyjazdu turystycznego, które nie spełniły warunków przedstawionych w biurze podróży, w ofercie, opisanych w umowie, czy zdjęciach w katalogu. Tabela frankfurcka nie jest oficjalnie stosowanym aktem prawnym, jednak stanowi pomocne narzędzie do wyliczenia – w jakiej wysokości przysługuje obniżenie ceny z uwagi na napotkane niedogodności.

Weryfikując standardy, które miał spełniać wyjazd turystyczny można zakwestionować między innymi wady dotyczące obiektu, położenia, rodzaju pokoju, wyposażenia, wyżywienia, transportu z lotniska do hotelu, obsługi oraz innych niedogodności. Jako przykładowe wady spotykane na wyjazdach wakacyjnych można wskazać brak obiecanego widoku na morze, monotonne jedzenie, brak klimatyzacji bądź wilgoć w pokojach. Zwrot ceny, który można uzyskać za poszczególne niedogodności urlopowe może kształtować się nawet na poziomie kilkudziesięciu procent w stosunku do ceny wyjazdu. Odszkodowanie przysługujące za niedogodności powstałe podczas wyjazdu urlopowego mogą zostać ograniczone przez organizatora w umowie do trzykrotności całkowitej ceny imprezy turystycznej.

Im dalszy lot tym większe odszkodowanie

Bardzo ważnym elementem wyjazdu turystycznego jest przejazd do rajskiej krainy prezentowanej w katalogach i stronach internetowych biur podróży. Najpopularniejszym środkiem transportu urlopowiczów są samoloty. Dojazd samochodem bądź autokarem do większości ciepłych krajów jest długotrwały i męczący, a do bardziej odległych miejsc z reguły niemożliwy. Przelot samolotem jest wygodny i o wiele szybszy niż tradycyjny środek transportu. Jednakże niekiedy może powodować dużo stresu, wówczas czar dobrego urlopowego nastroju pryśnie. Zasadniczymi problemami związanymi z transferem lotniczym poza wadami wyposażenia, obsługi bądź jakości pożywienia są przede wszystkim sytuacje opóźnienia lotu, jego odwołania. Rzadziej zdarza się, że pasażer nie zostanie wpuszczony na pokład wskutek tzw. overbookingu, czyli zawyżonej liczby rezerwacji w stosunku do miejsc na pokładzie samolotu.

Każde z tych wydarzeń jest podstawą do tego, aby dochodzić stosownego odszkodowania od biura podróży bądź linii lotniczych. Opóźnienie samolotu nawet o kilkadziesiąt godzin nie jest nazywane przez przewoźników jako odwołanie lotu, ponieważ ma to swoje konsekwencje. Wynika to z tego, że ustawa nie wskazuje wprost opóźnienia lotu jako podstawy do dochodzenia odszkodowania. Niezależnie od tego za opóźnienie, za odwołanie lotu oraz za niewpuszczenie na pokład samolotu przysługują podobne uprawnienia. Jest to szeroko komentowany oraz ugruntowany poglądów orzecznictwie polskim i międzynarodowym. W tym przypadku wysokość dochodzonego odszkodowania uzależnione jest od długości lotu. Za opóźnienie, odwołanie czy też niewpuszczenie na pokład samolotu, który ma odbyć lot na długości do 1500km przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 euro. Z kolei za lot o długości pomiędzy 1500 km a 3500 km można otrzymać 400 euro, a za wszystkie powyżej 3500 km 600 euro. Odszkodowanie przysługuje osobno w stosunku do każdego pasażera.

Poza odszkodowaniem za opóźnienie lotu pasażerom przysługują za każdy dzień oczekiwania – bezpłatne posiłki i napoje, m.in. dwie darmowe rozmowy telefoniczne, możliwość wysłania dwóch e-maili. Naturalnie jeśli opóźnienie jest dłuższe niż dzień, pasażerom przysługuje dalsze zakwaterowanie w hotelu oraz w określonych przypadkach można ubiegać się o zwrot ceny biletu.

W przypadku odwołania lotu poza uprawnieniami opisanymi powyżej, przewoźnik jest obowiązany zaoferować pasażerowi powrót w najwcześniej możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym i wybranym przez pasażera.

„Gaszenie pożaru na urlopie”

Podczas urlopu mogą wystąpić nieoczekiwane sytuacje, które należy rozwiązać, aby móc w dalszym ciągu cieszyć się niczym niezakłóconym odpoczynkiem. Podróżny w przypadku wystąpienia niedogodności powinien zawiadomić od razu organizatora, który powinien usunąć niezgodności, a jeśli jest to niemożliwe lub nie zostanie przez niego zrobione, to prawo daje nam konkretne możliwości.

Organizator w przypadku braku możliwości usunięcia zgłoszonej wady lub niedogodności powinien zaoferować świadczenie zastępcze. W przypadku awarii w pokoju hotelowym, przysługuje pokój o równorzędnych standardach. Jeśli pokój zastępczy ma niższe standardy niż ten, który przysługuje na podstawie umowy zawartej przed wyjazdem możemy nie przyjąć oferowanego świadczenia właściwego i prosić o świadczenie zgodne z przysługującymi standardami. W przypadku przyjęcia świadczenia o niższym standardzie uprawnione jest żądanie obniżenia ceny.

Niezależnie od tego, czy urlop okazał się totalną klapą pod każdym względem, czy tylko jego poszczególne elementy pozostawiały wiele do życzenia, istnieje możliwość dochodzenia swoich praw z uwagi na nienależyte spełnienie umowy przez przewoźnika lub biuro podróży.