Umowa dystrybucyjna – charakter prawny umowy oraz ryzyka konkurencyjne

Umowa dystrybucyjna jest stosunkiem prawnym stanowiącym rodzaj pośrednictwa handlowego. Polega bowiem na tym, że jeden przedsiębiorca (dostawca) sprzedaje drugiemu przedsiębiorcy oferowane przez siebie towary, a ten drugi przedsiębiorca (dystrybutor) nabywa te towary w celu ich dalszej odsprzedaży. O umowie dystrybucyjnej nie można zatem mówić w przypadku, gdy nabywca zużywa zakupione przez siebie towary do własnej działalności. Strony umowy mają wspólny...

Ostrzeżenie konsumenckie – jako jeden ze środków ochrony konsumentów

Po upływie roku od nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (ustawa OKiK) oraz wyposażenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezesa UOKiK) w nowe narzędzia działania i tryby postępowania, na stronie internetowej Urzędu1 znalazło się podsumowanie dotychczasowych, pozytywnych skutków wprowadzonych zmian. Analizując praktykę Urzędu warto zauważyć, że po upływie niespełna roku od wejścia w życie powyższej nowelizacji Prezes UOKiK...

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady produktu

W sierpniowym numerze Biuletynu mogli Państwo zapoznać się z artykułem dotyczącym przepisów konsumenckich, które obowiązywać będą od 25 grudnia 2014 roku. W publikacji tej, odnoszącej się do nowej ustawy o prawach konsumenta zasygnalizowano pokrótce, że w dniu wejścia jej w życie, zmienią się także regulacje związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady rzeczy.

Niedozwolone postanowienia umowne. Część II

W artykule zamieszczonym w poprzednim „Radarze Prawnym” wyjaśniliśmy czym są niedozwolone postanowienia umowne oraz przedstawiliśmy kryteria ich identyfikacji. Poniżej pragniemy przybliżyć kwestie związane z sądowym dochodzeniem uznania postanowienia umownego za niedozwolone i scharakteryzować jego skutki.

Sprzedaż w Internecie a prawa konsumentów

Z roku na rok przybywa internautów robiących zakupy online. W sklepach internetowych kupujemy nie tylko książki, ubrania, sprzęt AGD i RTV, ale także wycieczki i inne usługi. Podstawowym zagrożeniem wynikającym z e-zakupów jest brak bezpośredniego kontaktu ze sprzedającym oraz produktem. Z tego powodu ustawodawca zabezpieczył prawa konsumentów w sposób szerszy niż ma to miejsce w przypadku sprzedaży tradycyjnej. Dodatkowe prawa...