Cash pooling – aspekty prawnopodatkowe

Cash pooling pozostaje w Polsce niedoceniany, pomimo tego że odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w zarządzaniu gotówką w holdingach, podatkowych grupach kapitałowych, podmiotach powiązanych ekonomicznie w inny sposób, jak również w zrzeszeniach niezależnych podmiotów.