Zmiana ksh: szerszy zakres funkcji, których nie można pełnić w spółkach po skazaniu za przestępstwo

1 października 2018 r. weszła w życie zmiana kodeksu spółek handlowych (ksh), rozszerzająca ograniczenia dotyczące pełnienia określonych funkcji w spółkach. Dotychczas zgodnie z art. 18 § 2 ksh osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach: rozdziałów XXXIII–XXXVII kodeksu karnego tj. przestępstwa przeciwko: ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; 587 ksh tj. ogłaszanie przy...

Prokura – istotne zmiany dla praktyki obrotu

Niedawno informowaliśmy o podjęciu przez Sąd Najwyższy istotnej dla praktyki uchwały w sprawie prokury. Obecnie znamy już pisemne uzasadnienie tego orzeczenia, z którego lektury płyną kolejne istotne wnioski. W pewnym zakresie Sąd Najwyższy wyjaśnił istniejące wątpliwości (w mojej ocenie w niekorzystnym dla praktyki obrotu kierunku), stworzył jednoczenie nową istotną wątpliwość, co niestety może utrudniać spółkom (a także innym przedsiębiorcom) funkcjonowanie.