Prokura – istotne zmiany dla praktyki obrotu

Niedawno informowaliśmy o podjęciu przez Sąd Najwyższy istotnej dla praktyki uchwały w sprawie prokury. Obecnie znamy już pisemne uzasadnienie tego orzeczenia, z którego lektury płyną kolejne istotne wnioski. W pewnym zakresie Sąd Najwyższy wyjaśnił istniejące wątpliwości (w mojej ocenie w niekorzystnym dla praktyki obrotu kierunku), stworzył jednoczenie nową istotną wątpliwość, co niestety może utrudniać spółkom (a także innym przedsiębiorcom) funkcjonowanie.