Upadłość konsumencka szansą na oddłużenie

W dniu 31 grudnia 2014 roku weszły w życie zmiany dotyczące postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowe przepisy powinny zainteresować wszystkie te osoby, których zobowiązania są tak duże, że ich spłata jest praktycznie niemożliwa.

Umowa ze spółką w upadłości

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy nie oznacza zawsze definitywnego zakończenia jego działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe jest bowiem szczególnym sposobem prowadzenia postępowania egzekucyjnego (tzw. egzekucja generalna). Głównym jego celem jest zaspokojenie wierzycieli. Spółka w upadłości na czas postępowania zachowuje osobowość prawną, dochodzi jednak do zmian w zakresie jej reprezentacji. Ostrożny przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że zawarcie umowy z upadłą spółką, aczkolwiek możliwe, może...

Upadłość deweloperska – próba krytycznej oceny

Niewiele aktów prawnych wzbudziło w ostatnim czasie tyle kontrowersji i komentarzy, co ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego(Dz. U. Nr 232, poz. 1377). Ustawa ta, zwana potocznie deweloperską, weszła w życie w dniu 29 kwietnia 2012 roku, nie sposób zatem obecnie przesądzić jak funkcjonować będą wprowadzone przez nią liczne nowe...

Jak rozpocząć postępowanie upadłościowe

Ogłoszenie upadłości może okazać się jedynym rozwiązaniem dla zadłużonej spółki, jednakże może być ono długotrwałe i skomplikowane. Pierwszym krokiem w celu ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku do odpowiedniego sądu.