Urlop bezpłatny – obowiązki pracodawcy i pracownika

Urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 174 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) powoduje z jednej strony zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia, z drugiej zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłacania pracownikowi stosownego wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2009 r. „urlop bezpłatny jest okresem, w którym, mimo trwania stosunku...

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy jest pojęciem/nazwą potoczną i wiąże się ze zdarzeniami stricte rodzinnymi bądź osobistymi. Ma na celu umożliwienie pracownikowi uczestniczenie w ważnych dla niego wydarzeniach lub umożliwić załatwienie przez niego formalności urzędowych, które pozostają w związku z tymi wydarzeniami. W sytuacji ich zaistnienia i woli pracownika skorzystania z takiego urlopu, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu okolicznościowego i zwolnić go...

Urlop na żądanie – kiedy i w jakich okolicznościach?

Urlop na żądanie, co godne podkreślenia, przysługuje niezależnie od stażu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy oraz wysokości wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pracownik może z niego jednak skorzystać tylko wtedy, gdy przysługuje mu do wykorzystania urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym. Należy nadto zauważyć, iż stosuje się do niego w pełni przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych, poza kilkoma wyjątkami: pracownik może go wykorzystać...