W dniu 30 listopada 2013 roku weszła w życie zmiana ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Zmiana ta znosi ciążący na przedsiębiorcy obowiązek przechowywania numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są dotyczące go ogłoszenia.

Regulację tę należy ocenić pozytywnie, gdyż eliminuje niepraktyczne i uciążliwe dla przedsiębiorców rozwiązanie.

Przy okazji warto wskazać, że do treści ogłoszeń zamieszczonych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym istnieje powszechny dostęp on-line. Od 1 lipca 2012 r. wszystkie opublikowane numery Monitora są dostępne do pobrania w formie plików PDF pod adresem https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow. Na stronie tej można przeglądać kolejne, całe numery Monitora, nie zawiera ona niestety wyszukiwarki ogłoszeń. Do znalezienia interesującego ogłoszenia można jednak użyć komercyjnych rozwiązań (np.: programów prawniczych).

Zniesienie obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których są opublikowane dotyczące ich ogłoszenia, faktycznie obejmuje wszystkie wydane numery tego dziennika urzędowego (a zatem także te wydane przed wejściem w życie omawianej zmiany ustawy – 30 listopada 2013 r.).