Ochrona firmy przedsiębiorcy w kontekście zasad uczciwej konkurencji

Zgodnie z art. 432 Kodeksu cywilnego przedsiębiorca działa pod firmą, która stanowi element go identyfikujący w szeroko pojętym obrocie gospodarczym. Firma przedsiębiorcy powinna się dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku oraz nie powinna wprowadzać w błąd m.in. co do osoby przedsiębiorcy.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady produktu

W sierpniowym numerze Biuletynu mogli Państwo zapoznać się z artykułem dotyczącym przepisów konsumenckich, które obowiązywać będą od 25 grudnia 2014 roku. W publikacji tej, odnoszącej się do nowej ustawy o prawach konsumenta zasygnalizowano pokrótce, że w dniu wejścia jej w życie, zmienią się także regulacje związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady rzeczy.

Usługi turystyczne – wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki

Nadszedł czas wakacji letnich. Wiele osób właśnie teraz decyduje się na urlop wypoczynkowy i wyjazd za granicę organizowany za pośrednictwem biura podróży. Niezależnie od tego, jaki będzie kierunek naszych wakacji, ile przeznaczymy na wyjazd oraz, z jakim biurem podróży zdecydujemy się spędzić nasz urlop, powinniśmy znać przysługujące nam jako konsumentom i uczestnikom imprez turystycznych prawa.

Niedozwolone postanowienia umowne. Część II

W artykule zamieszczonym w poprzednim „Radarze Prawnym” wyjaśniliśmy czym są niedozwolone postanowienia umowne oraz przedstawiliśmy kryteria ich identyfikacji. Poniżej pragniemy przybliżyć kwestie związane z sądowym dochodzeniem uznania postanowienia umownego za niedozwolone i scharakteryzować jego skutki.

Sprzedaż w Internecie a prawa konsumentów

Z roku na rok przybywa internautów robiących zakupy online. W sklepach internetowych kupujemy nie tylko książki, ubrania, sprzęt AGD i RTV, ale także wycieczki i inne usługi. Podstawowym zagrożeniem wynikającym z e-zakupów jest brak bezpośredniego kontaktu ze sprzedającym oraz produktem. Z tego powodu ustawodawca zabezpieczył prawa konsumentów w sposób szerszy niż ma to miejsce w przypadku sprzedaży tradycyjnej. Dodatkowe prawa...