Od dnia 26 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny udostępnił na swojej stronie internetowej e-wokandę. Internetowa wokanda zawiera wszystkie niezbędne informacje o sprawach zaplanowanych na dany dzień. Osoby zainteresowane znajdą w niej przede wszystkim sygnaturę danej sprawy nadaną przez NSA, datę i godzinę rozprawy oraz numer sali, w której się ona odbędzie. Tym samym dzięki e-wokandzie zniknie konieczność wykonywania uciążliwych telefonów do NSA celem ustalenia np. terminu rozprawy. Ponadto znając sygnaturę sprawy przed sądem pierwszej instancji, będzie można sprawdzić, czy został już wyznaczony termin w NSA. Poza tym e-wokanda zawiera jeszcze takie informacje jak skład sędziowski wyznaczony do rozpoznania sprawy, wydział w jakim sprawa jest prowadzona oraz krótki opis samej sprawy.

Elektroniczna wokanda Naczelnego Sądu Administracyjnego jest jednym z elementów procesu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Od kilku lat w Ministerstwie Sprawiedliwości realizowanych jest szereg projektów informatycznych mających na celu wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych wykorzystywanych w codziennej pracy sędziów i urzędników sądowych. Program internetowych wokand sądowych został zapoczątkowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod koniec 2006 r. i jako pierwsze zostały nim objęte wydziały gospodarcze sądów powszechnych. Obecnie elektroniczną wokandę posiada w zasadzie większość sądów powszechnych na terenie całego kraju. Dostępność informacji w wersji elektronicznej najgorzej przedstawia się przede wszystkim w małych sądach rejonowych należy jednak spodziewać się, że także te sądy w najbliższym czasie zostaną wyposażone w takie udogodnienia. Gorzej przedstawia się sytuacja sądów administracyjnych gdzie tylko Wojewódzkie Sądy w Białymstoku, Warszawie i Krakowie oraz od niedawna Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie posiadają elektroniczne terminarze rozpraw.

Funkcjonowanie elektronicznych wokand jest niewątpliwie dużym ułatwieniem. Do podstawowych korzyści należy zaliczyć przede wszystkim łatwy dostęp do podstawowych informacji. Do tej pory zarówno zwykli obywatele jak i profesjonalni pełnomocnicy aby dowiedzieć się o ewentualnym zniesieniu terminu rozprawy, zmianie sali czy godziny posiedzenia musieli czekać na odpowiednie zawiadomienie lub dzwonić bezpośrednio do sądów. Teraz taka możliwość istnieje bez konieczności ruszania się sprzed ekranu komputera. Osobnym problemem jest oczywiście aktualność zamieszczonych na e-wokandzie informacji oraz ich sprawne uzupełnienia przez sąd. Istotną wadą internetowych wokand jest także często bardzo okrojony zakres podawanych informacji.