Nowe zasady umieszczania informacji o nierzetelnych dłużnikach w BIG

Dnia 14 czerwca 2010 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), która zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Podstawowym założeniem nowej ustawy było usprawnienie przepływu informacji o nierzetelnych dłużnikach oraz szersza ochrona wierzyciela, szczególnie poprzez rozszerzenie...