Kryzysowe wsparcie dla przedsiębiorców (przejściowo) niewypłacalnych

Epidemia koronawirusa, oprócz zagrożenia zdrowia, dla wielu przedsiębiorców oznacza niestety również problemy z płynnością finansową. Rosnące zatory płatnicze, przymusowe wstrzymania działania wielu branż czy zmniejszony popyt na usługi mogą być przejściowe, ale wywołana nimi niewypłacalność może na stałe zachwiać finansami przedsiębiorstwa. Polskie przepisy przewidują regulacje ułatwiające wyjście z takich tarapatów poprzez restrukturyzację przedsiębiorstwa lub przeprowadzenie upadłości zakończonej rozliczeniem się dłużnika...

Restrukturyzacja – nadzieja po epidemii

Przykrym, ale niechybnym skutkiem epidemii koronawirusa i związanych z nią reakcji, które podejmują rządy, przedsiębiorcy i obywatele, polegających na obowiązkowym lub dobrowolnym wstrzymaniu działania zakładów pracy czy poddaniu się kwarantannie, niewątpliwie będzie (czy też – już jest) spowolnienie gospodarki oraz problemy z płynnością w przedsiębiorstwach. Zatory płatnicze czy zmniejszone zapotrzebowanie na usługi może być przejściowe, ale każdy wie, że nawet takie...

Restrukturyzacja pracodawcy?

Firmy, planując tzw. restrukturyzację, często skupiają się na towarzyszących jej kwestiach ekonomicznych, formalno-prawnych czy wizerunkowych, zapominając przy tym o konsekwencjach, jakie restrukturyzacja może mieć w zakresie stosunków pracowniczych. Niniejszy artykuł ma na celu zasygnalizowanie znaczącej kwestii, jaką jest wpływ działań podyktowanych względami ekonomicznymi czy strategicznymi na stosunki pracy istniejące w danej organizacji.

Ostatni dzwonek na pomoc dla przedsiębiorców zagrożonych

W naszym systemie prawnym od sierpnia 2010 r. znajduje się regulacja „pokryzysowa” przewidująca specjalną pomoc dla przedsiębiorców. Pomocą objęci są jednak nie wszyscy, lecz jedynie zagrożeni przedsiębiorcy. Zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2.), przedsiębiorca zagrożony to ten przedsiębiorca, któremu bez pomocy państwa prawie...