Opodatkowanie wkładów niepieniężnych podatkiem od towarów i usług

Istotną zmianą w obrębie podatku od towarów i usług stało się wykreślenie zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek. Konsekwencją powyższego jest obowiązywanie zasady, zgodnie z którą przedmiot wkładu niepieniężnego niebędącego przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według zasad ogólnych jako dostawa towaru lub świadczenie usług.