Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Regulacja ta ma wejść w życie już w lutym bieżącego roku.

Przedmiotowe rozporządzenie zawiera Załącznik nr 1 obejmujący wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadających tym naruszeniom, potocznie zwany taryfikatorem punktów karnych. Dotychczas zagadnienia te znajdują się w Załączniku do rozporządzeniu o tej samej nazwie, wydanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002r. (Dz. U. 2002, Nr 236, poz. 1998 z późn. zm.).

Z doniesień prasowych wynika, iż ustawodawca zaostrza odpowiedzialność wykroczeniową kierowców. Rzeczywiście, znacząco zmodyfikowano wykaz naruszeń oraz liczbę przypisanych punktów za poszczególne wykroczenia drogowe. Dotychczas wykroczenia za nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych, karane były 5, 8 lub 10 punktami. Aktualnie aż 10 punktów karnych otrzyma kierowca za: wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi (poprzednio 9 punktów); nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych (dawniej 8 pkt); nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd (poprzednio 8 pkt), a także za niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jednię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia (dawniej 8 punktów karnych). O jeden punkt karny – do 6 punktów, wzrośnie odpowiedzialność za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania. Nadto, nowe rozporządzenie wprowadza sankcję w wysokości 5 punktów karnych za naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych.

Więcej punktów karnych otrzymają również kierowcy, którzy naruszą zakaz wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi (10 pkt, jest 8 pkt), zakaz cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie (5 pkt, są 3 pkt), zakaz przewożenia pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów (4 pkt, są 2 pkt). Największy wzrost odpowiedzialności dotknie kierowców naruszających zakaz przewożenia dziecka w pojeździe w sposób niezgody z przepisami (6 pkt, jest 1 pkt), np. bez specjalnego fotelika.

Swoistym novum jest uregulowanie, karania kierowców w wysokości 3 punktów karnych za zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym, za wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym oraz za korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami.

Nadto, teraz sankcjonowane będą: naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku – zatem również za pisanie SMSów podczas jazdy (5 pkt), naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich nie zostało zakończone (4 pkt) oraz naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy (4 pkt).
Celem zminimalizowania zagrożenia korkowania się dróg w miastach, ustawodawca postanowił 2 punktami ukarać kierującego pojazdem za naruszenie zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontunuowania jazdy.

Natomiast, za zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne, kierowca pojazdu otrzyma 3 punkty karne, zaś za ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tablic – 1 pkt. Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, kierowca otrzyma 2 pkt karne. Karane aż 5 punktami będzie ciągniecie za pojazdem osoby na nartach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu. Twórcy rozporządzenia mając na uwadze tragiczne wypadki z minionej zimy, w których ginęły lub obniosły ciężkie obrażenia dzieci ciągnięte na sankach za samochodami, wskazują, że przypisane za ww. wykroczenie proponowanej liczby punktów powinno zwrócić uwagę nieodpowiedzialnych kierowców na wynikające z tego naruszenia zagrożenia.

W nowym rozporządzeniu proponuje się przydzielić od 1 do 10 punktów karnych za przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną, przyjmując regułę, że za każdego pasażera przewożonego w niewłaściwy sposób dodaje się jeden punkt. Powyższe rozwiązanie jest adekwatne do zapisów w taryfikatorze mandatów karnych, w którym określono, że wysokość mandatu karnego wzrasta o 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób.
Nowością jest wyłączenie z systemu punktów karnych rowerzystów. Pod nowym rozporządzeniem będą dotyczyły wyłącznie kierowców pojazdów silnikowych i motorowerów. Rowerzystom, nie będzie zatem groziło cofnięcie samochodowego prawa jazdy.

Dobrą wiadomością jest fakt, iż w omawianym rozporządzeniu ustawodawca częściowo także łagodzi przepisy. Nowa regulacja ma wyrównać granicę tolerancji przy przekroczeniu prędkości, kompatybilnie do zasad na jakich dziś działają fotoradary. Podczas pomiarów prędkości przez patrole Policji, przy przekroczeniu prędkości do 10 kilometrów na godzinę, kierowca pojazdu nie będzie karany poprzez nałożenie punktów karnych.

Wracając jednak do zamysłu ustawodawcy dotyczącego zaostrzenia odpowiedzialności wykroczeniowej kierowców, wskazać należy, iż aktualnie w ciągu roku kierowca może uzbierać maksymalnie 24 punkty karne. W przypadku kierowcy początkującego, który prawo jazdy posiada krócej niż rok, maksymalny limit punktów karnych wynosi 20. Po przekroczeniu tej liczby kierowca musi zdać ponownie egzamin. Natomiast młody kierowca traci prawo jazdy automatycznie i musi udać się na kurs nauki jazdy. Aby zredukować stan konta, dwa razy w roku można wziąć udział w jednodniowym kursie z zasad bezpiecznej jazdy, gdzie każdy kurs redukuje sumę zgromadzonych punktów o 6. Natomiast zgodnie z nowym rozporządzeniem, ww. kursy zastąpią bardziej kosztowne i trudniejsze do zaliczenia zajęcia reedukacyjne.

Wobec powyższego, kierowcom nie pozostaje nic innego jak przemierzać swoje trasy z należytą ostrożnością i poszanowaniem przepisów regulujących zasady obowiązujące w ruchu drogowym.