Sukcesja przez fundusz rodzinny – jak właściwie przekazać firmę?

W życiu każdego przedsiębiorcy nadchodzi moment, w którym chciałby przejść na zasłużoną emeryturę, a firmę, której pozycję i prestiż budował przez lata, przekazać w ręce swoich dzieci, aby kontynuowały jej rozwój. Jednakże, bardzo często rzeczywistość kształtuje się nieco inaczej, ponieważ, potomkowie zazwyczaj nie chcą lub nie mogą „przejąć interesu” po rodzicu. Czasami sukcesja musiałaby wiązać się z rozdrobnieniem majątku firmy,...

Zarząd sukcesyjny – wsparcie prawne dla następców jednoosobowego przedsiębiorcy

Po 3-miesięcznym vacatio legis, a więc najpewniej w ostatnim kwartale roku 2018, wejdzie w życie podpisana już ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: „ustawa o zarządzie sukcesyjnym”). Jej założeniem stało się ostatecznie – odmiennie od pierwotnego zamysłu – zachowanie przez określony czas ciągłości działania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.

Zmiany w zakresie sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest obecnie jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Forma ta w dłuższej perspektywie nie jest jednak optymalna. Obowiązujące przepisy znacznie utrudniają (lub wręcz uniemożliwiają) prowadzenie działalności gospodarczej przez następców prawnych przedsiębiorcy po jego śmierci. Powoduje to, że wiele przedsiębiorstw nie może dalej funkcjonować. Obecnie trwają prace nad ustawą, która umożliwiałaby płynne przejście takiej jednoosobowej działalności na...

Sukcesja – planowanie przyszłości firmy rodzinnej

Firma się rozwija – zatrudniamy kolejnych pracowników, stosujemy nowe technologie, przybywa kontrahentów. Czy w takich realiach warto myśleć o sukcesji? Nasze doświadczenie wskazuje, że zdecydowanie tak, zaniechania w tym zakresie, z którymi się spotykamy, często bowiem nie mogą być naprawione. Sukcesja jest długofalowym planowaniem przyszłości naszej rodziny oraz firmy, którą stworzyliśmy jak wdrażaniem tego planu dokonywanym za życia jak i...

Zmiany w spadkobraniu

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie niezbyt obszerna, lecz doniosła, a wręcz fundamentalna zmiana przepisów kodeksu cywilnego i kilku innych ustaw1, dotycząca spadkobrania. Zmiana ta jest na tyle ważna dla (niestety) każdego, że opisywały ją nie tylko branżowe, kierowane do

Prawo spadkowe – ułatwienia dla spadkobierców

Nowelizacja prawa spadkowego zakłada wiele udogodnień dla spadkobierców, którzy dzięki zmianom mają być lepiej chronieni w sytuacji, gdy w spadku odziedziczą długi. Sytuacja daje jednak duże pole do nadużyć, którym przeciwdziałać musi nowa regulacja.

Projekt zmian w podatkach od spadków i darowizn

W lipcu bieżącego roku złożony został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Najistotniejszą z zaproponowanych zmian jest ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych do wysokości wartości czystej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) w okresie 5 lat przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.